PRIJETNA SOSESKA V VIŽMARJAH

Urejena mini soseska

Območje leži na ravnem travniku v naselju Vižmarje. Na vzhodni strani je Kozlarjeva pot, na zahodni strani pa se travnik nadaljuje med naseljem in železnico. Območje je ravna travnata jasa prodnate sestave. Dostop do soseske je predviden iz severovzhodne strani preko Kozlarjeve poti. Na severu parcele je v izgradnji nova javna pot za vsa vozila, ki se slepo zaključi in je predvidena le za dostop do novih stanovanjskih hiš.

Lepa arhitektura in funkcionalna zasnova objektov v 3. podaljšani gradbeni fazi

Skladno s konfiguracijo parcele so enostanovanjske stavbe orientirane in združene tako, da se zagotovi optimalna osončenost, zasebnost, dostopnost ter smotrnost izkoristka parcele.

Arhitekti so v soseski zagotovili maksimalen izkoristek osončenosti, primeren nivo zasebnosti in dober izkoristek zunanjega prostora okrog hiše. Volumen posameznih enot je razdeljen na spodnji dnevni del, vmesni mešani del ter zgornji spalni del. Samostojna hiša se z dnevnim prostorom odpira proti zahodu, dvojček proti jugu, šest vrstnih hiš prav tako proti jugu, tri vrstne hiše pa zopet proti zahodu. Neposredno pred veliko zasteklitvijo dnevnih notranjih prostorov so tudi ne nadkrite terase, ki so tlakovani del zunanjega prostora.

Kvalitetno zgrajeni objekti

Zasnova konstrukcije kvalitetno zgrajenih objektov temelji na obodnih nosilnih stenah, ki omogočajo, da je notranji prostor popolnoma razbremenjen nosilne konstrukcije in posledično skoraj poljubno organizacijo notranjega prostora. Hiše so grajene klasično. Na toplotno izolirani temeljni AB-plošči z rebri po obodu so nosilne stene zidane z opečnim (termo) zidakom in vmesnimi AB-vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Etažna plošča je armiranobetonska.

Predviden je tankoslojni omet v sivem odtenku na toplotni izolaciji debeline 20 cm. Uporabljena je kamena volna in ekspandiran polistiren. V pritličnem delu pri vhodu je predvidena fasada z oblogo iz macesnovih lesenih letvic na leseni ali alu-podkonstrukciji. Smer polaganja lesene fasade je v vertikalni smeri. Fasada ima pri stiku s pas vodoodporne izolacije (cokel)

Streha je pokrita s trapezno pločevino ali valovito kritino podkonstrukciji. Izolirana je s toplotno izolacijo iz kamene volne. Žleb je izveden po principu žlote in zakrit s fasadno oblogo. Vse pločevinaste obrobe na strehi in dimniška oz. odzračevalna kapa so barvana alu-pločevina.

Sodobni materiali in natančna izvedba za energetsko učinkovitost

Objekti, ki se prodajajo v 3. podaljšani gradbeni fazi so energetsko učinkoviti zahvaljujoč vgrajenim sodobnim materialom.

Veliko panoramsko okno v pritličju intenzivno povezuje notranji dnevni prostor z zunanjo teraso. Okna so pravokotne oblike v PVC-izvedbi na zunanji strani temno sive barve. Zunanja stran vhodnih vrat je v barvi okenskih okvirjev. Notranje stopnice so varovane s kovinsko ali leseno ograjo.

Hiše so energetsko izredno učinkovite in ustrezajo nizkoenergijskemu razredu A2.

Vsi stanovanjski objekti so opremljeni s protivlomnimi vhodnimi vrati širine 100 cm.

V nadaljnji fazi gradnje (objekt se prodaja v 3. podaljšani gradbeni fazi brez ogrevalnih naprav) je predvideno ogrevanje s toplotno črpalko, ki je locirana v pritličju in sicer v tehničnem prostoru pod stopnicami. Vsi servisni prostori (kuhinja, kopalnica in toaleta) imajo predvideno prisilno prezračevanje z možnostjo rekuperacije. Zunanji prostori obsegajo nadkriti vhodni prostor z dvema parkirnima mestoma. V delu, ki vodi proti cesti, je predvidena možnost izvedbe nadstreška za parkiranje avtomobilov, ki so vključeni v projektu arhitekture ter upoštevani v vseh izračunih zazidanih površin, izvedeni oz. vgrajeni pa na željo kupca.

Objekti imajo zunanji tlakovani prostor, teraso in zelenico oziroma vrt. Pred jedilno dnevnim prostorom je predvidena zunanja terasa z lesenimi podnicami. Ograjeno dvorišče je zasnovano kot travnata zasaditev.

Velika mera zasebnosti

Zasaditev med posameznimi parcelami (živa meja ali bršljan) se preplete z ograjo ter zagotavlja intimnost.

Dovozi do objektov in vhodi v objekte so urejeni iz predvidene javne poti za vsa vozila. Tlakovan predprostor pred hišo je namenjen predvsem vhodni poti ter parkiranju avtomobilov za stanovalce in obiskovalce.

Ker se soseska nahaja v slepi ulici, je zagotovljena velika mera varnosti. Soseska bo zato navdušila vse, ki jim veliko pomeni urejen dostop do otroških igrišč in šolskih poti.

TLORIS STAVBE

Poglejte si tlorise nadstropij, kleti s shrambami in parkirišči ter prerez stavbe:PRENESI